Kuka järjestää Mennään Eteenpäin -viikonloput?

Mennään Eteenpäin -toiminta on itsenäistä ja riippumatonta vapaaehtoistoimintaa. Tähän mennessä on järjestetty jo yli 280 viikonloppua, joihin oli osallistunut yhteensä yli 9.000 avioparia.

Viikonloput järjestetään hotelleissa täysihoidolla. Viikonlopun taustajärjestelyistä huolehtivat aikaisemmin Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneet vapaaehtoiset avioparit. Viikonlopun vetäjänä toimii neljä avioparia, joista yksi on luterilainen pappispari. Kukaan järjestäjistä tai vastuuhenkilöistä ei saa palkkaa tai muuta korvausta tekemästään työstä.

Mennään Eteenpäin -viikonloppujen vastuullinen järjestäjä on Suomen Mennään Eteenpäin ry. Yhdistys on perustettu pelkästään viikonloppujen järjestämistä varten, se on voittoa tuottamaton, eikä sillä ole kiinteää omaisuutta. Mennään Eteenpäin -toiminta ei saa mitään avustusta tai muuta tukea toiminnan ulkopuolelta. Viikonloppujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan viikonlopuissa osallistujapareilta pyydettävillä lahjoituksilla.

Mennään Eteenpäin ry:n tilinumero on FI04 5282 0120 0193 75. Kiitos tuesta toiminnallemme.

 

Suomen Mennään Eteenpäin ry:n johtokunnan jäseninä toimivat seuraavat henkilöt (vuonna 2017):

Petri Pekki (pj.) ja Anu Pekki (maallikkovastaava pari)

Jouko Jyrkämä (vpj.) ja Marianna Jyrkämä (pappisvastaava pari)

Anne ja Tom Stenmark (taloudenhoitaja)